Cesta k vaší automatizované tažné soupravě

Postup přechodu na automatizaci logistiky výroby

Vytvoření konkrétní podoby automatizace ve vlastní firmě je komplexním procesem, který vyžaduje vysokou odbornost v této oblasti. Na každé zavedení automatizovaných tažných souprav je třeba pohlížet individuálně. 

Odpověď na otázku automatizace vyžaduje komplexní pohled – otázka proto spíše zní: "Jak by měly fungovat mé procesy za pět nebo deset let?" STILL vám pomůže při analýze vašich procesů a identifikuje potenciály automatizace.

Jak lze zajistit, aby vysoká investice do autonomního přepravního systému bez řidiče přinesla požadovaný efekt?

Vstupenka ke vstupu do vnitropodnikové logistiky přepravy budoucnosti zahrnuje sedm klíčových faktorů, o které se postará kompetentní tým STILL společně s vaší firmou.

7 klíčových faktorů úspěšné implementace přepravních systémů bez řidiče (FTS):

 1. Komplexní pojetí projektu a koncepce
 2. Technické projektování / technické požadavky
 3. Kvalitní technická specifikace jako technický základ projektu
 4. Agilní projektový management
 5. Realistický harmonogram s pevně stanovenými body
 6. Integrace FTS do periferie vs. přizpůsobení periferie k použití FTS
 7. Včasná integrace bezpečnosti práce, IT a výroby

Našimi expertními znalostmi vám pomůžeme s analýzou vašich procesů a identifikací potenciálů automatizace, aby byla vaše společnost připravena na budoucnost.
K našim úkolům patří: úvodní konzultace, prověření hospodárnosti a technické proveditelnosti, naplánování koncepce, vytvoření technické specifikace, kontrola technických požadavků, podpora v průběhu projektu a podpora při přejímce.


Cesta k vaší koncepci automatizace

Při plánování systému s tažnými soupravami, který bude odpovídat vašim individuálním potřebám, je třeba zohlednit tři důležité aspekty:

 • standardizaci procesů a přepravních prostředků
 • automatizaci procesů nakládání a vykládání
 • flexibilitu systému v reakcích na měnící se potřeby přepravy a poruchy

Naši specialisté z intralogistického poradenství společně s vámi odpoví na otázku: co musí váš automatizovaný systém na konci umět?

Výsledek: individuální technická specifikace jako technický základ projektu automatizace na základě vašich požadavků, kterou můžete použít při výběrovém řízení.


Analýza potenciálů:

 • podrobná analýza procesů a dat na místě
 • stanovení požadavků na kapacitu a výkonnost
 • prověření technické a ekonomické proveditelnosti FTS

Nakonec dostanete transparentní a názorný popis vašeho materiálového toku a doporučení, jaká opatření jsou pro váš záměr automatizace potřeba.

Vytvoření koncepce:

 • vytvoření požadované koncepce v úzké spolupráce s vámi
 • návrhy rozvržení a úprav prostředí
 • výpočet předpokládané potřeby vozíků
 • sestavení rozpočtu


Vytvoření technické specifikace:

 • podrobný popis projektu & procesu (požadovaná koncepce)
 • definování požadavků (mj. IT, bezpečnost, prostředí)
 • vypracování funkční technické specifikace jako základu pro realizaci

Analýza potřeb

Naše nabídka společného návrhu koncepce a vytvoření technické specifikace

Společně odpovíme na otázku: jaký potenciál automatizace se skrývá v logistice vašeho skladu a výroby – a co musí váš automatizovaný systém na konci umět?

Výsledek: individuální technická specifikace dle vašich potřeb, kterou můžete využít pro vypsání výběrového řízení. Technická specifikace je technickým základem vaší koncepce automatizace.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Co se konkrétně změní v mých dosavadních procesech?

U této otázky hrají hlavní roli tři aspekty; tyto aspekty se týkají stávajícího vybavení, aktuálních procesů a automatizace stávajících řešení a procesů.

Využití stávajícího vybavení je závislé na stupni automatizace. Dále se posuzuje, zda až na tahač může zůstat zachované stávající vybavení. S rostoucím stupněm automatizace je tento bod spíše kritický a v rámci poradenství se musí podrobně prověřit.

Změna činností zpravidla vyžaduje i změnu procesů. Jak přesně toto přizpůsobení procesů vypadá, je nutné individuálně vyjasnit v projektu. I zde je velmi důležitým faktorem úroveň automatizace.

Automatizace již existujících řešení a/nebo procesů je principiálně možná. Nahrazení řidiče plně automatizovaným vozíkem ovšem ještě nevede ke změně ve smyslu optimalizované štíhlé logistiky procesů.


Shrnutí: realizace individuální plně automatizované koncepce probíhá v několika krocích, ve kterých hrají velkou roli aspekty jako návratnost investic, prostorové rozvržení stávající výroby a vyšší náročnost řízení.

Velký potenciál, například mezi výrobou a skladem, nabízí automatická jízda s manuální manipulací s břemeny, protože se zde snižuje potřeba personálu a zvyšuje vytížení. S automatizovanou manipulací s břemeny je možné realizovat zásobování výroby tažnými soupravami i v případě těžkých nákladových jednotek.Otázky k automatizaci

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.

Krok za krokem k individuální technické specifikaci.

Uspořádat zpětné volání

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Více k tématu


Řešení s inteligentními tažnými soupravami od společnosti STILL

 

Glosář

Systém řízení

Systém řízení řídí všechny vozíky, které v systému pracují. Podporuje obsluhu v kontinuální optimalizaci provozu. Spojuje větší HostSystem, například Warehouse Control System (WCS) nebo Warehouse Management System (WMS) a nasazené vozíky.

Tažná souprava

Tažné soupravy jsou prostředky pro přepravu materiálu v úrovni podlahy. Skládají se zpravidla z tahače a jednoho nebo několika přívěsů, na které se nakládají nákladové jednotky. Jak jízda, tak manipulace s břemeny mohou probíhat manuálně nebo částečně/plně automaticky.

Přepravní systémy pracující bez řidiče

Přepravní systémy pracující bez řidiče (FTS) jsou dle směrnice VDI 2510 definovány následovně: Skládají se z různých komponent, které spolu musí dokonale spolupracovat. Patří sem systémy řízení, prostředky pro určování pozice a zjišťování polohy vozíků, prostředky pro přenos dat na vozíky FTS, infrastruktura a periferie vybavení (např. nabíjecí stanice).

Dual use

Přepravní systémy pracující bez řidiče s funkcí dual use je možné používat jak s automatizovaným, tak s manuálním řízením.