(Kdy) se vyplatí automatizovaná tažná souprava?

Musím naskočit do rozjetého vlaku a jaké budou mé časové a finanční náklady?

Experti se shodují, že v delším horizontu dojde k automatizaci velkého objemu přepravy v (intra)logistice. Firmy cítí tlak na optimalizaci procesů, aby si zachovaly konkurenceschopnost. V digitální transformaci intralogistiky je třeba nezaspat.

Se společností STILL máte po boku správného partnera pro nalezení odpovídajícího řešení v pravý okamžik. To ale neznamená, že se automatizace bez výjimek vyplatí nebo že je potřebná okamžitě.


Nároky na budoucí procesy

Rozhodující pro firmu obecně není porovnání pro a proti automatizaci, ale odpověď na otázku, jak by měly fungovat vnitropodnikové procesy za tři nebo pět let.

Pokud se budou automatizovat procesy, jako je přeprava nebo nakládání a vykládání, závisí náklady a náročnost na různých aspektech. Patří sem mimo jiné výchozí situace ve firmě, technologie, které se mají použít, množství a kvalita dostupných dat a zda se jedná o novou realizaci nebo o změny stávajícího systému.

Trh s automatizací prudce roste a technologie se dynamicky vyvíjejí. Další vývoj může vést k tomu, že vynaložené investice brzy zastarají. Problematické je, že v automatizaci aktuálně existuje jen málo standardizovaných řešení, např. ve vztahu k systému řízení. Je zde riziko vzniku závislosti na jednom dodavateli. Již 100 let působí společnost STILL jako expert v oboru a neustále vyvíjí inovativní a perspektivní řešení. Při sestavování koncepcí a zavádění automatizovaných tažných souprav jsme během řady let nashromáždili mnoho cenných zkušeností, které poskytujeme našim zákazníkům.

Analýza potřeb

Naše nabídka společného návrhu koncepce a vytvoření technické specifikace

Společně odpovíme na otázku: jaký potenciál automatizace se skrývá v logistice vašeho skladu a výroby – a co musí váš automatizovaný systém na konci umět?

Výsledek: individuální technická specifikace dle vašich potřeb, kterou můžete využít pro vypsání výběrového řízení. Technická specifikace je technickým základem vaší koncepce automatizace.

Oslovení*

Co tvoří náklady na automatizaci tažné soupravy?

Automatizace je práce na míru. Každý projekt se upravuje dle rámcových podmínek v příslušné firmě. Proto je časová a finanční náročnost pokaždé jiná. Z tohoto důvodu nejdříve zanalyzujeme, jaké jsou místní podmínky, co se bude přepravovat a kolik automatizovaných tažných souprav bude potřeba.

Investiční náklady zahrnují jak vybavení vozíky (náklady na vybavení), tak náklady na projekt plynoucí z poradenství a zavedení řešení.

Náklady na vybavení zahrnují:

 • Tahače a jejich zásobování energií (např. manuální systém výměny baterií nebo automatický systém nabíjení baterií)
 • Přívěsy tažné soupravy (rámy)
 • Software
 • Navigační systém

Náklady na realizaci projektu obvykle zahrnují:

 • Vytvoření koncepce
 • Engineering a prostorové rozvržení
 • Výroba vozíků a komponent
 • Programování a parametrizace softwaru
 • Projektový management
 • Přejímka vozíků ve výrobním závodě
 • Montáž a uvedení do provozu
 • Přejímka vozíků zákazníkem
 • Osvědčení CE a školení
 • Licence k produktu a k uživatelskému softwaru
 • Přeprava vozíků na místo nasazení.

Shrnutí: zkušenosti ukazují, že minimální dobu potřebnou na všechny kroky projektu od první konzultace až po operativní zavedení automatizované tažné soupravy nelze stanovit paušálně a je potřeba individuální posouzení. Délka amortizace závisí mimo jiné na počtu směn, na počtu vozíků, které je třeba použít nebo vyměnit, na stupni automatizace a na výši mzdových nákladů, které se automatizací procesních kroků ušetří.Otázky k automatizaci

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.


K vaší poptávce vám rádi poskytneme naši bílou knihu o zavádění systému automatizovaných tažných souprav k bezplatnému stažení.

Uspořádat zpětné volání

Oslovení*

Více k tématu


Řešení s inteligentními tažnými soupravami od společnosti STILL

 

Glosář

Systém řízení

Systém řízení řídí všechny vozíky, které v systému pracují. Podporuje obsluhu v kontinuální optimalizaci provozu. Spojuje větší HostSystem, například Warehouse Control System (WCS) nebo Warehouse Management System (WMS) a nasazené vozíky.

Tažná souprava

Tažné soupravy jsou prostředky pro přepravu materiálu v úrovni podlahy. Skládají se zpravidla z tahače a jednoho nebo několika přívěsů, na které se nakládají nákladové jednotky. Jak jízda, tak manipulace s břemeny mohou probíhat manuálně nebo částečně/plně automaticky.

Přepravní systémy pracující bez řidiče

Přepravní systémy pracující bez řidiče (FTS) jsou dle směrnice VDI 2510 definovány následovně: Skládají se z různých komponent, které spolu musí dokonale spolupracovat. Patří sem systémy řízení, prostředky pro určování pozice a zjišťování polohy vozíků, prostředky pro přenos dat na vozíky FTS, infrastruktura a periferie vybavení (např. nabíjecí stanice).

Dual use

Přepravní systémy pracující bez řidiče s funkcí dual use je možné používat jak s automatizovaným, tak s manuálním řízením.