(Kdy) se vyplatí automatizovaná tažná souprava?

Musím naskočit do rozjetého vlaku a jaké budou mé časové a finanční náklady?

Experti se shodují, že v delším horizontu dojde k automatizaci velkého objemu přepravy v (intra)logistice. Firmy cítí tlak na optimalizaci procesů, aby si zachovaly konkurenceschopnost. V digitální transformaci intralogistiky je třeba nezaspat.

Se společností STILL máte po boku správného partnera pro nalezení odpovídajícího řešení v pravý okamžik. To ale neznamená, že se automatizace bez výjimek vyplatí nebo že je potřebná okamžitě.


Nároky na budoucí procesy

Rozhodující pro firmu obecně není porovnání pro a proti automatizaci, ale odpověď na otázku, jak by měly fungovat vnitropodnikové procesy za tři nebo pět let.

Pokud se budou automatizovat procesy, jako je přeprava nebo nakládání a vykládání, závisí náklady a náročnost na různých aspektech. Patří sem mimo jiné výchozí situace ve firmě, technologie, které se mají použít, množství a kvalita dostupných dat a zda se jedná o novou realizaci nebo o změny stávajícího systému.

Trh s automatizací prudce roste a technologie se dynamicky vyvíjejí. Další vývoj může vést k tomu, že vynaložené investice brzy zastarají. Problematické je, že v automatizaci aktuálně existuje jen málo standardizovaných řešení, např. ve vztahu k systému řízení. Je zde riziko vzniku závislosti na jednom dodavateli. Již 100 let působí společnost STILL jako expert v oboru a neustále vyvíjí inovativní a perspektivní řešení. Při sestavování koncepcí a zavádění automatizovaných tažných souprav jsme během řady let nashromáždili mnoho cenných zkušeností, které poskytujeme našim zákazníkům.

Analýza potřeb

Naše nabídka společného návrhu koncepce a vytvoření technické specifikace

Společně odpovíme na otázku: jaký potenciál automatizace se skrývá v logistice vašeho skladu a výroby – a co musí váš automatizovaný systém na konci umět?

Výsledek: individuální technická specifikace dle vašich potřeb, kterou můžete využít pro vypsání výběrového řízení. Technická specifikace je technickým základem vaší koncepce automatizace.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Co tvoří náklady na automatizaci tažné soupravy?

Automatizace je práce na míru. Každý projekt se upravuje dle rámcových podmínek v příslušné firmě. Proto je časová a finanční náročnost pokaždé jiná. Z tohoto důvodu nejdříve zanalyzujeme, jaké jsou místní podmínky, co se bude přepravovat a kolik automatizovaných tažných souprav bude potřeba.

Investiční náklady zahrnují jak vybavení vozíky (náklady na vybavení), tak náklady na projekt plynoucí z poradenství a zavedení řešení.

Náklady na vybavení zahrnují:

 • Tahače a jejich zásobování energií (např. manuální systém výměny baterií nebo automatický systém nabíjení baterií)
 • Přívěsy tažné soupravy (rámy)
 • Software
 • Navigační systém

Náklady na realizaci projektu obvykle zahrnují:

 • Vytvoření koncepce
 • Engineering a prostorové rozvržení
 • Výroba vozíků a komponent
 • Programování a parametrizace softwaru
 • Projektový management
 • Přejímka vozíků ve výrobním závodě
 • Montáž a uvedení do provozu
 • Přejímka vozíků zákazníkem
 • Osvědčení CE a školení
 • Licence k produktu a k uživatelskému softwaru
 • Přeprava vozíků na místo nasazení.

Shrnutí: zkušenosti ukazují, že minimální dobu potřebnou na všechny kroky projektu od první konzultace až po operativní zavedení automatizované tažné soupravy nelze stanovit paušálně a je potřeba individuální posouzení. Délka amortizace závisí mimo jiné na počtu směn, na počtu vozíků, které je třeba použít nebo vyměnit, na stupni automatizace a na výši mzdových nákladů, které se automatizací procesních kroků ušetří.Otázky k automatizaci

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.


K vaší poptávce vám rádi poskytneme naši bílou knihu o zavádění systému automatizovaných tažných souprav k bezplatnému stažení.

Uspořádat zpětné volání

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Více k tématu


Řešení s inteligentními tažnými soupravami od společnosti STILL

 

Glosář

Systém řízení

Systém řízení řídí všechny vozíky, které v systému pracují. Podporuje obsluhu v kontinuální optimalizaci provozu. Spojuje větší HostSystem, například Warehouse Control System (WCS) nebo Warehouse Management System (WMS) a nasazené vozíky.

Tažná souprava

Tažné soupravy jsou prostředky pro přepravu materiálu v úrovni podlahy. Skládají se zpravidla z tahače a jednoho nebo několika přívěsů, na které se nakládají nákladové jednotky. Jak jízda, tak manipulace s břemeny mohou probíhat manuálně nebo částečně/plně automaticky.

Přepravní systémy pracující bez řidiče

Přepravní systémy pracující bez řidiče (FTS) jsou dle směrnice VDI 2510 definovány následovně: Skládají se z různých komponent, které spolu musí dokonale spolupracovat. Patří sem systémy řízení, prostředky pro určování pozice a zjišťování polohy vozíků, prostředky pro přenos dat na vozíky FTS, infrastruktura a periferie vybavení (např. nabíjecí stanice).

Dual use

Přepravní systémy pracující bez řidiče s funkcí dual use je možné používat jak s automatizovaným, tak s manuálním řízením.