Bezpečnost automatizovaných řešení STILL

Jak bezpečné jsou automatizované tažné soupravy?

Výkonnost a využitelnost přepravních systémů bez řidiče (FTS) v dalších oblastech se uplynulých letech zvýšily. Automatizované systémy se rozšiřují i v intralogistice, patří sem i automatizované tažné soupravy. V současnosti je ale téma „automatizace“ spojeno s pochybnostmi ze strany uživatelů, především v ohledech bezpečnosti. Díky využití řady chytrých softwarových řešení je bezpečnost na velmi vysoké úrovni.


Jak jsou automatizované tažné soupravy STILL spolehlivé?

Všechny naše přepravní systémy bez řidiče jsou mnohokrát prověřené a prošly náročnými testy a stejně jako všechny stroje STILL jsou i naše automatizované tažné soupravy vybaveny osvědčenou senzorikou, která v maximální míře zajišťuje v každém okamžiku bezpečnost obsluhy, zboží i stroje.


Analýza potřeb

Naše nabídka společného návrhu koncepce a vytvoření technické specifikace

Společně odpovíme na otázku: jaký potenciál automatizace se skrývá v logistice vašeho skladu a výroby – a co musí váš automatizovaný systém na konci umět?

Výsledek: individuální technická specifikace dle vašich potřeb, kterou můžete využít pro vypsání výběrového řízení. Technická specifikace je technickým základem vaší koncepce automatizace.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Bezpečnostně technická zařízení na vozíku

Na přepravní systémy bez řidiče jsou kladeny vysoké bezpečnostní požadavky. Autonomní přepravní vozík STILL je proto vybaven různými bezpečnostními prvky, které těmto požadavkům vyhovují a vozík v případě nebezpečných situací automaticky nebo po manuálním zásahu zastaví.

Vozík je navíc vybaven bezpečnostními prvky, které upozorňují na různé pohyby vozíku, například odbočování nebo zvedání a spouštění nákladu. Díky těmto bezpečnostním zařízením je autonomní vozík extrémně bezpečným přepravním prostředkem, zejména ve srovnání s běžnými vysokozdvižnými vozíky.

Veškeré bezpečnostní prvky instalované na autonomním vozíku splňují požadavky evropské normy EN 1525.

Podle typu vozíku, oblasti použití a individuálních požadavků na systém je vozík vybaven různými bezpečnostními zařízeními.

Patří sem:

  • bezpečnostní laserový skener pro ochranu osob
  • nouzové vypínací tlačítko
  • vizuální varovné signály
  • akustické varovné signály

 

Bezpečnostní laserový skener

Bezpečnost vozíku zajišťují dva bezpečnostní laserové skenery. Tyto skenery byly vyvinuty tak, aby identifikovaly nečekané objekty v oblasti horizontálního pole skeneru. Laserový skener pracuje se dvěma bezpečnostními zónami, ochrannou zónou a zónou varování.

Zóna varování je delší a širší než ochranná zóna. Jakmile je identifikován objekt, sníží vozík rychlost jízdy až na běžnou rychlost chůze. Když je detekován objekt v ochranné zóně, aktivuje bezpečnostní relé nouzové vypnutí. Výška bezpečnostního pole se nachází ve 150-160 mm. Jakmile se objekt z oblasti skeneru odstraní, popř. osoba se vzdálí, vozík automaticky pokračuje v jízdě.

Nouzové vypínací tlačítko

Obsluha může v případě nouze zastavit vozík manuálně nouzovým vypínacím tlačítkem.

 

Vizuální a akustické varovné signály

Při pohybech vozíku se rozezní varovný akustický signál. Varovné kontrolky a ukazatele směru indikují pohyby vozíku, například jízdu vpřed, odbočování, manipulaci s nákladem nebo chyby.Povinná bezpečnostní pravidla pro pracovníky

Vedle obecných bezpečnostních ustanovení, která platí pro pracovníky při manipulaci se stroji a vozíky v každodenním provozu, platí při využívání automatizovaných řešení, jako jsou přepravní systémy bez řidiče, další pravidla. Například při automatizovaném spouštění a zvedání a při automatizovaném nakládání a vykládání je nutné zajistit možná místa skřípnutí a střihu a případně nainstalovat zařízení pro nouzové vypnutí.

Všeobecná bezpečnostní pravidla jsou například:

  • tahače smí obsluhovat jen vyškolený a autorizovaný personál, který má platný průkaz řidiče vozíku a aktuální oprávnění G25
  • při nakládání a vykládání (manuální manipulace s břemeny) je nutné nosit bezpečnostní obuv

Částečně nebo plně automatizované koncepce s tažnými soupravami jsou již navrženy tak, že díky řadě automaticky probíhajících procesů přebírají za obsluhu mnoho bezpečnostních aspektů. Například pro autonomní systémy bez řidiče dle EN 1525 je povinný systém rozpoznávání osob, varování při rozjetí a automatické velmi pomalé zrychlování pro zajištění přívěsů.

Následující bezpečnostní pravidla platí navíc při používání automatizovaných tažných souprav:

  • stroj smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří prošli důkladným školením o manipulaci s automatizovanými tažnými soupravami
  • pracovníci musí být vyškoleni v používání systému řízení skladu a příslušného softwaru

Shrnutí: automatizované tažné soupravy jsou díky promyšleným bezpečnostním systémům a funkcím chytrými pomocníky v logistice výroby a nabízejí vysoký stupeň bezpečnosti.Otázky k automatizaci

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.


K vaší poptávce vám rádi poskytneme naši bílou knihu o zavádění systému automatizovaných tažných souprav k bezplatnému stažení.

Uspořádat zpětné volání

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Více k tématu


Řešení s inteligentními tažnými soupravami od společnosti STILL

 

Glosář

Systém řízení

Systém řízení řídí všechny vozíky, které v systému pracují. Podporuje obsluhu v kontinuální optimalizaci provozu. Spojuje větší HostSystem, například Warehouse Control System (WCS) nebo Warehouse Management System (WMS) a nasazené vozíky.

Tažná souprava

Tažné soupravy jsou prostředky pro přepravu materiálu v úrovni podlahy. Skládají se zpravidla z tahače a jednoho nebo několika přívěsů, na které se nakládají nákladové jednotky. Jak jízda, tak manipulace s břemeny mohou probíhat manuálně nebo částečně/plně automaticky.

Přepravní systémy pracující bez řidiče

Přepravní systémy pracující bez řidiče (FTS) jsou dle směrnice VDI 2510 definovány následovně: Skládají se z různých komponent, které spolu musí dokonale spolupracovat. Patří sem systémy řízení, prostředky pro určování pozice a zjišťování polohy vozíků, prostředky pro přenos dat na vozíky FTS, infrastruktura a periferie vybavení (např. nabíjecí stanice).

Dual use

Přepravní systémy pracující bez řidiče s funkcí dual use je možné používat jak s automatizovaným, tak s manuálním řízením.