iGo pilot

We drive automated vehicles

Inteligentní navigátor vaším individuálním skladem

Funkce iGo pilot navigation a iGo pilot safety propojují individuální topologii skladu s vozíky, které ve skladu pracují. Rozhraní iGo pilot navigation komunikuje se systémy správy skladu a propojuje procesy ve skladu do inteligentního komplexního celku. Vozík tak zná skladové místo ve vysokém regálu, ke kterému se má najet, a usnadňuje práci obsluze. Když obsluha přijme další zakázku, vozík automaticky najde cestu skladovými uličkami.

Díky asistenčním a varovným systémům iGo pilot safety, individuálně nastavitelným pro každý sklad, přizpůsobuje vozík předvídavě a bezpečně svou jízdu s ohledem na místní podmínky a zdroje nebezpečí. Po příjezdu do cílové pozice se iGo pilot navigation postará o to, aby se vidlice zastavily dle konkrétního úkolu ve správné horizontální a vertikální poloze přesně u správné regálové přihrádky. Když je zakázka vyřízena, odešlou se data zpět do systému správy skladu, aby se zabránilo chybám ve vychystávání nebo nesprávnému zaskladňování či vyskladňování palet.

Výsledek: výrazné zvýšení výkonu překládky při současném zvýšení bezpečnosti díky propojeným systémům.

  • Správný systém pro každý požadavek zákazníka. STILL iGo pilot může využívat jak RFID tagy, tak nálepky s čárovými kódy.

  • Individuální konfigurace. Systém je možné přizpůsobit každému skladu s úzkými uličkami.

  • Optimální pracovní podmínky. Obsluha nemusí vyhledávat trasu a vyhne se chybným jízdám, což usnadňuje práci a umožňuje rychlé zapracování nových zaměstnanců.
STILL iGo pilot

iGo pilot navigation

iGo pilot navigation vede řidiče s regálovým vozíkem optimální trasou k požadované pozici palety. Umožňuje to trojrozměrná mapa regálů, která zachycuje individuální topografii skladu. Porovnáváním s touto mapou uloženou v systému identifikuje vozík svou aktuální polohu v uličce. iGo pilot navigation se přizpůsobí aktivitám zaskladňování, vyskladňování a vychystávání.

Jakmile dorazí zakázka, systém stanoví optimální horizontální a vertikální trasu k hledané regálové přihrádce. Pomocí optického zobrazení obsluha rozpozná svou polohu ve vztahu k cílové pozici. S vozíkem může pohybovat jen zobrazeným směrem. Pokud se nachází v nesprávné uličce, signalizuje to zobrazení na displeji.

  • Produktivně. Vozík je poloautomaticky naváděn optimální trasou k definované pozici palety.

  • Snadno. Cíl se zadává prostřednictvím skeneru, terminálu nebo online prostřednictvím systému správy skladu. Jakmile se aktivuje páka pojezdu, najetí k cílovému místu se automaticky spustí.

  • Precizně. Navigace probíhá porovnáváním 3D mapy skladu uložené ve vozíku a referenčních bodů tvořených čárovými kódy nebo RFID transpondéry. Vidlice tak horizontálně i vertikálně přesně najedou do správné pozice.

iGo pilot navigation: technologie

Během jízdy v regálové uličce regálový vozík kontinuálně identifikuje svou aktuální polohu. Měří přitom ujetou vzdálenost a pomocí orientačních bodů zjišťuje svou aktuální pozici v regálové uličce. Jako orientační body jsou u systému STILL iGo pilot na výběr dvě možnosti: RFID nebo čárové kódy.

Technologie RFID

Do podlahy se v pravidelných rozestupech instalují transpondéry RFID (průměr 8 mm, délka 23 mm) a slouží jako orientační body. Jsou odolné proti vlhkosti. Po instalaci do podlahy se díry zalijí. Během jízdy snímá transpondéry RFID anténa v podlaze vozíku. Z těchto signálů vozík rozpozná své aktuální umístění. Přesnou polohu identifikuje pomocí těchto signálů v kombinaci s údaji systému měření výšky.

Technologie s čárovými kódy

Robustní a odolné nálepky s čárovými kódy, jejichž natištěný kód udává jak část skladu, tak řadu a příslušnou stojinu regálu, se umisťují podle využívání skladu na jednu nebo na obě strany na regálové stojiny ve výšce 500 mm nad zemí. Pomocí optické čtečky vozík tyto čárové kódy automaticky načítá i při maximální rychlosti jízdy. Ze zjištěných údajů a pomocí systému pro měření výšky vypočítá svou přesnou pozici v regálové uličce. Technologie čárových kódů se využívá tam, kde je potřeba vysoká přesnost.

iGo pilot navigation: rozhraní

Při zaskladňování a vyskladňování využívá vozík přesné souřadnice skladovacích míst. Podle technického stavu IT systému (alternativně: ERP systému) a požadované úrovně komfortu jsou pro napojení systému IGo pilot navigation k dispozici následující varianty.

1. Manuální zadávání

Obsluha zadá individuální údaje o skladovacích místech jako cílové souřadnice na terminálu v kabině řidiče. Rozhraní iGo pilot navigation přepočítá tyto souřadnice pro vozík a stiskem tlačítka se postará o optimální najetí. Napojení na systém ERP není u této varianty potřeba.