Kronika

1930: Lidé a stroje

Jsou to lidé, co vytváří sílu podniku.

I třicátá léta byla ve znamení rozmachu. Zařízení na výrobu proudu firmy STILL získala dobrou pověst. První zařízení, světelná stanice Matador měla výkon pouze 0,5 kW. Mezitím se z ní stala typová řada s výkonem až 1,5 kW.

Nyní, v roce 1933, byly vyvinuty generátory s výkonem až 10 kW. To nestačilo, o rok později začal vývoj prvních pojízdných zařízení, od roku 1935 se stala pevnou součástí prodejního programu. Společnost STILL vyvíjela stroje odpovídající potřebám s nejvyšší kvalitou a plnila tak přání zákazníků. Přesto to nebylo jediným důvodem stálého růstu. Stejně důležitými byli (a jsou) zaměstnanci, jejich výkonnost a nápaditost.

Lidé a stroje


Hans Still, zakladatel firmy, si byl této skutečnosti vědom. Pro něj byli zaměstnanci více než jen výrobními faktory, byli aktivními spolutvůrci úspěchu.

V souladu s tímto názorem se stalo tradicí pečovat o podnikový kolektiv a podporovat jej. Již v roce 1934 se konaly první podnikové výlety a společně se slavily vánoční svátky. Další novinky přišly v dalších letech: v roce 1935 byly poprvé vypláceny prémie za zlepšovací návrhy vytvořené zaměstnanci. Dále byla organizována podniková sanitní služba a poskytnut podnikový lékař. O tři roky později se vytvořily první podnikové sportovní týmy, které jsou dodnes oblíbenou součástí podnikových aktivit.

To, že spokojení a kvalifikovaní zaměstnanci tvořili pro podnik základ hospodářského úspěchu, se ukázalo i v pozdějších letech. Hans Still sám založil v roce 1940 "Pomoc v nouzi Hans Still e.V.", která pravidelně vyplácela velké sumy zaměstnancům a v jejíž tradici se dnes vyplácí podniková renta. V roce 1941 následovala závodní knihovna a od roku 1943 vlastní podnikové byty.

Také výuka učňů patřila k hlavním bodům podpory zaměstnanců. S vlastními zařízenými učňovskými dílnami vytváří STILL dnes, stejně jako v minulosti základ vysoké úrovně vzdělávání zaměstnanců.

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.