Automatizace tažných souprav se společností STILL

Odbornost od jednoho dodavatele

Co se v oboru zmiňuje jako „Průmysl 4.0“, často začíná jednotlivým řešením automatizace, jako jsou přepravní systémy bez řidiče (FTS), speciálně s automatizovanými tažnými soupravami.

Jak ale vypadá cesta k automatizované inteligentní tažné soupravě ve firmě? Každá automatizace tažné soupravy je individuální a závisí na nejrůznějších faktorech, mezi které patří kvalita podlahy, šířky uliček, dopravní situace, rozmanitost přepravovaných jednotek nebo IT prostředí. Prvotně jde často o automatizaci jednotlivých tras nebo dílčích oblastí procesu – jako je jízda nebo nakládání a vykládání.


Jaká úroveň automatizace vás zajímá?

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.

Automatizovaná jízda

Tažná souprava absolvuje trasu automaticky – nakládání a vykládání probíhá manuálně.

Automatická manipulace s břemeny

Tažná souprava je řízena manuálně – nakládání a/nebo vykládání probíhá automaticky.

Jízda a automatická manipulace s břemeny

Tažná souprava absolvuje trasu automaticky a automaticky probíhá i nakládání a vykládání.

Požadavek na: Se společností STILL

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Analýza potřeb

Naše nabídka společného návrhu koncepce a vytvoření technické specifikace

Společně odpovíme na otázku: jaký potenciál automatizace se skrývá v logistice vašeho skladu a výroby – a co musí váš automatizovaný systém na konci umět?

Výsledek: individuální technická specifikace dle vašich potřeb, kterou můžete využít pro vypsání výběrového řízení. Technická specifikace je technickým základem vaší koncepce automatizace.

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vaše cesta k automatizované tažné soupravě

Požadavek na: Se společností STILL

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

1. Fundovaný datový základ

  • Návštěva na místě s prohlídkou skladu/výroby
  • Analýza vašich procesů a údajů o přepravě

Výsledek: transparentní a názorný popis vašeho materiálového toku

2. Zjištění vašich specifických potřeb

  • Odkrytí potenciálu automatizace na bázi vašich dat
  • Prověření technické a ekonomické realizovatelnosti přepravních systémů pracujících bez řidiče (FTS) a automatizovaných skladových a regálových zařízení

Výsledek: doporučení opatření pro váš záměr automatizace

3. Vytvoření koncepce a technické specifikace

  • Kvalitní koncepce, kterou společně schválíme

Výsledek: vypracování funkční technické specifikace jako základu pro realizaci

Další informace o průběhu zavádění vašeho systému s automatizovanými tažnými soupravami naleznete na naší stránce : "cesta k vaší automatizované inteligentní tažné soupravě".

 

 

Požadavek na: Se společností STILL