Automatizace tažných souprav se společností STILL

Odbornost od jednoho dodavatele

Co se v oboru zmiňuje jako „Průmysl 4.0“, často začíná jednotlivým řešením automatizace, jako jsou přepravní systémy bez řidiče (FTS), speciálně s automatizovanými tažnými soupravami.

Jak ale vypadá cesta k automatizované inteligentní tažné soupravě ve firmě? Každá automatizace tažné soupravy je individuální a závisí na nejrůznějších faktorech, mezi které patří kvalita podlahy, šířky uliček, dopravní situace, rozmanitost přepravovaných jednotek nebo IT prostředí. Prvotně jde často o automatizaci jednotlivých tras nebo dílčích oblastí procesu – jako je jízda nebo nakládání a vykládání.


Jaká úroveň automatizace vás zajímá?

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.

Automatizovaná jízda

Tažná souprava absolvuje trasu automaticky – nakládání a vykládání probíhá manuálně.

Automatická manipulace s břemeny

Tažná souprava je řízena manuálně – nakládání a/nebo vykládání probíhá automaticky.

Jízda a automatická manipulace s břemeny

Tažná souprava absolvuje trasu automaticky a automaticky probíhá i nakládání a vykládání.

Požadavek na: Se společností STILL

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Analýza potřeb

Naše nabídka společného návrhu koncepce a vytvoření technické specifikace

Společně odpovíme na otázku: jaký potenciál automatizace se skrývá v logistice vašeho skladu a výroby – a co musí váš automatizovaný systém na konci umět?

Výsledek: individuální technická specifikace dle vašich potřeb, kterou můžete využít pro vypsání výběrového řízení. Technická specifikace je technickým základem vaší koncepce automatizace.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Vaše cesta k automatizované tažné soupravě

Požadavek na: Se společností STILL

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

1. Fundovaný datový základ

  • Návštěva na místě s prohlídkou skladu/výroby
  • Analýza vašich procesů a údajů o přepravě

Výsledek: transparentní a názorný popis vašeho materiálového toku

2. Zjištění vašich specifických potřeb

  • Odkrytí potenciálu automatizace na bázi vašich dat
  • Prověření technické a ekonomické realizovatelnosti přepravních systémů pracujících bez řidiče (FTS) a automatizovaných skladových a regálových zařízení

Výsledek: doporučení opatření pro váš záměr automatizace

3. Vytvoření koncepce a technické specifikace

  • Kvalitní koncepce, kterou společně schválíme

Výsledek: vypracování funkční technické specifikace jako základu pro realizaci

Další informace o průběhu zavádění vašeho systému s automatizovanými tažnými soupravami naleznete na naší stránce : "cesta k vaší automatizované inteligentní tažné soupravě".

 

Požadavek na: Se společností STILL

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Proto je STILL vaším ideálním partnerem

Pro úspěch vašeho projektu automatizace jsou důležitými faktory odborné znalosti a zkušenosti. Pro dlouhodobý rozvoj logistiky výroby ve firmě je potřeba komplexní pohled a síť kompetentních partnerů.

Proto je STILL ideálním partnerem pro automatizaci inteligentních tažných souprav:

  • komplexní poskytovatel systémových řešení od první konzultace po implementaci
  • 20 let zkušeností při zavádění systémů inteligentních tažných souprav
  • vynálezce systému LiftRunner: již 10 let nejlepší v oboru
  • vlastní výroba tažných souprav


Otázky k automatizaci

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.


K vaší poptávce vám rádi poskytneme naši bílou knihu o zavádění systému automatizovaných tažných souprav k bezplatnému stažení.

Uspořádat zpětné volání

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Více k tématu


Řešení s inteligentními tažnými soupravami od společnosti STILL

 

Glosář

Systém řízení

Systém řízení řídí všechny vozíky, které v systému pracují. Podporuje obsluhu v kontinuální optimalizaci provozu. Spojuje větší HostSystem, například Warehouse Control System (WCS) nebo Warehouse Management System (WMS) a nasazené vozíky.

Tažná souprava

Tažné soupravy jsou prostředky pro přepravu materiálu v úrovni podlahy. Skládají se zpravidla z tahače a jednoho nebo několika přívěsů, na které se nakládají nákladové jednotky. Jak jízda, tak manipulace s břemeny mohou probíhat manuálně nebo částečně/plně automaticky.

Přepravní systémy pracující bez řidiče

Přepravní systémy pracující bez řidiče (FTS) jsou dle směrnice VDI 2510 definovány následovně: Skládají se z různých komponent, které spolu musí dokonale spolupracovat. Patří sem systémy řízení, prostředky pro určování pozice a zjišťování polohy vozíků, prostředky pro přenos dat na vozíky FTS, infrastruktura a periferie vybavení (např. nabíjecí stanice).

Dual use

Přepravní systémy pracující bez řidiče s funkcí dual use je možné používat jak s automatizovaným, tak s manuálním řízením.