Automatizace tažných souprav se společností STILL

Odbornost od jednoho dodavatele

Co se v oboru zmiňuje jako „Průmysl 4.0“, často začíná jednotlivým řešením automatizace, jako jsou přepravní systémy bez řidiče (FTS), speciálně s automatizovanými tažnými soupravami.

Jak ale vypadá cesta k automatizované inteligentní tažné soupravě ve firmě? Každá automatizace tažné soupravy je individuální a závisí na nejrůznějších faktorech, mezi které patří kvalita podlahy, šířky uliček, dopravní situace, rozmanitost přepravovaných jednotek nebo IT prostředí. Prvotně jde často o automatizaci jednotlivých tras nebo dílčích oblastí procesu – jako je jízda nebo nakládání a vykládání.


Jaká úroveň automatizace vás zajímá?

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.

Automatizovaná jízda

Tažná souprava absolvuje trasu automaticky – nakládání a vykládání probíhá manuálně.

Automatická manipulace s břemeny

Tažná souprava je řízena manuálně – nakládání a/nebo vykládání probíhá automaticky.

Jízda a automatická manipulace s břemeny

Tažná souprava absolvuje trasu automaticky a automaticky probíhá i nakládání a vykládání.

Požadavek na: Se společností STILL

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Analýza potřeb

Naše nabídka společného návrhu koncepce a vytvoření technické specifikace

Společně odpovíme na otázku: jaký potenciál automatizace se skrývá v logistice vašeho skladu a výroby – a co musí váš automatizovaný systém na konci umět?

Výsledek: individuální technická specifikace dle vašich potřeb, kterou můžete využít pro vypsání výběrového řízení. Technická specifikace je technickým základem vaší koncepce automatizace.

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vaše cesta k automatizované tažné soupravě

Požadavek na: Se společností STILL

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

1. Fundovaný datový základ

  • Návštěva na místě s prohlídkou skladu/výroby
  • Analýza vašich procesů a údajů o přepravě

Výsledek: transparentní a názorný popis vašeho materiálového toku

2. Zjištění vašich specifických potřeb

  • Odkrytí potenciálu automatizace na bázi vašich dat
  • Prověření technické a ekonomické realizovatelnosti přepravních systémů pracujících bez řidiče (FTS) a automatizovaných skladových a regálových zařízení

Výsledek: doporučení opatření pro váš záměr automatizace

3. Vytvoření koncepce a technické specifikace

  • Kvalitní koncepce, kterou společně schválíme

Výsledek: vypracování funkční technické specifikace jako základu pro realizaci

Další informace o průběhu zavádění vašeho systému s automatizovanými tažnými soupravami naleznete na naší stránce : "cesta k vaší automatizované inteligentní tažné soupravě".

 

 

Požadavek na: Se společností STILL

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Proto je STILL vaším ideálním partnerem

Pro úspěch vašeho projektu automatizace jsou důležitými faktory odborné znalosti a zkušenosti. Pro dlouhodobý rozvoj logistiky výroby ve firmě je potřeba komplexní pohled a síť kompetentních partnerů.

Proto je STILL ideálním partnerem pro automatizaci inteligentních tažných souprav:

  • komplexní poskytovatel systémových řešení od první konzultace po implementaci
  • 20 let zkušeností při zavádění systémů inteligentních tažných souprav
  • vynálezce systému LiftRunner: již 10 let nejlepší v oboru
  • vlastní výroba tažných souprav


Otázky k automatizaci

S našimi zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost.


K vaší poptávce vám rádi poskytneme naši bílou knihu o zavádění systému automatizovaných tažných souprav k bezplatnému stažení.

Uspořádat zpětné volání

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Více k tématu


Řešení s inteligentními tažnými soupravami od společnosti STILL

 

Glosář

Systém řízení

Systém řízení řídí všechny vozíky, které v systému pracují. Podporuje obsluhu v kontinuální optimalizaci provozu. Spojuje větší HostSystem, například Warehouse Control System (WCS) nebo Warehouse Management System (WMS) a nasazené vozíky.

Tažná souprava

Tažné soupravy jsou prostředky pro přepravu materiálu v úrovni podlahy. Skládají se zpravidla z tahače a jednoho nebo několika přívěsů, na které se nakládají nákladové jednotky. Jak jízda, tak manipulace s břemeny mohou probíhat manuálně nebo částečně/plně automaticky.

Přepravní systémy pracující bez řidiče

Přepravní systémy pracující bez řidiče (FTS) jsou dle směrnice VDI 2510 definovány následovně: Skládají se z různých komponent, které spolu musí dokonale spolupracovat. Patří sem systémy řízení, prostředky pro určování pozice a zjišťování polohy vozíků, prostředky pro přenos dat na vozíky FTS, infrastruktura a periferie vybavení (např. nabíjecí stanice).

Dual use

Přepravní systémy pracující bez řidiče s funkcí dual use je možné používat jak s automatizovaným, tak s manuálním řízením.