Přehled norem pro manipulační techniku

Technická norma Název Poznámka
ČSN 26 7406 Pravidla pro navrhování regálových zakladačů. Tolerance a manipulační vůle ve výškových regálových skladech
ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – provoz,údržba,opravy a technické kontroly
ČSN 26 8821 Vidlicové nízkozdvižné vozíky.Hlavní rozměry 
ČSN 26 8901 Rameno vidlice zdvižných vozíků
ČSN 26 8926 Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky Třídění a názvy
ČSN 26 8927 Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky Všeobecné technické požadavky
ČSN 26 8928 Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky Požadavky na zkoušky
ČSN 26 9004 Manipulační jednotky. Názvosloví
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem.Šířky a výšky cest a uliček
ČSN 26 9015 Skladování. Základní názvosloví
ČSN 26 9016 Skladování. Názvosloví skladů
ČSN 26 9017 Skladování. Názvosloví ploch a prostorů
ČSN 26 9030 Manipulační jednotky- Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
ČSN 73 5105 Předpisy pro výstavbu stavebních objektů. Výrobní a průmyslové budovy
ČSN EN 1175-1/26 8830 Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektro instalaci – Část 1:Všeobecné požadavky na elektrovozíky
ČSN EN 1175-2/26 8830 Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 2:Všeobecné požadavky na motovozíky
ČSN EN 1175-3/26 8830 Bezpečnost motorových vozíků – Požadavky na elektroinstalaci – Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků
ČSN EN 12053/26 8891 Bezpečnost manipulačních vozílů - Zkušební metody měření hluku
ČSN EN 12895/26 8890 Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita
ČSN EN 13059/26 8892 Bezpečnost manipulačních vozílů - Zkušební metody měření vibrací
ČSN EN 1398/26 9710 Vyrovnávací můstky
ČSN EN 1459/26 8804 Bezpečnost manipulačních vozíků – vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem
ČSN EN 1525/26 8850 Bezpečnost motorových vozíků – Vozíky bez řidiče a jejich systémy
ČSN EN 1526/26 8851 Bezpečnost motorových vozíků - Další požadavky na automatcké funkce vozíků
ČSN EN 1551/26 8810 Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s vlastním pohonem a nosností nad 10 000 kg
ČSN EN 1726-1/26 8809 Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1726-2/26 8809 Bezpečnost manipulačních vozíků – Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně Část 2: Další požadavky na vozíky se zdvižným místem obsluhy  a na vozíky  zvlášť    navržené pro pojezd se zdviženým břemenem
ČSN EN 1755/26 8815 Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách a prachu
ČSN EN 1757-1/26 8865 Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční vozíky – Část 1: Stohovací vozíky
ČSN EN 1757-2/26 8865 Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční vozíky – Část 2. Paletové vozíky
ČSN EN 50272-3/36 4380 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace Část 3: Trakční baterie
ČSN EN ISO 21281/26 8832 Konstrukce a uspořádání  pedálů motorových vozíků se sedícím řidičem – Pravidla pro konstrukci a uspořádání pedálů
ČSN EN ISO 445/26 9006 Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník
ČSN EN ISO 714121-1/83 3010 Bezpečnost strojních zařízení. Posouzení rizika Část 1 : Zásady
ČSN EN ISO 780/77 0051 Obaly. Manipulační značky
ČSN EN ISO/IEC 17024 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
ČSN ISO 1044/26 8930 Elektrovozíky – Olověné trakční baterie – Doporučená napětí
ČSN ISO 1074/26 8806 Čelní zvižné vidlicové vozíky - Zkoušky stability
ČSN ISO 3691+Amd 1/26 8812 Motorové vozíky.Bezpečnostní předpisy
ČSN ISO 3864/01 8010 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
ČSN ISO 3864/01 8011 Grafické značky. Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky Část 1 : Zásady pro navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech
ČSN ISO 3874B/26 9345 +Amd 1+ Amd 2 Kontejnery řady 1.Mnipulace a fixace
ČSN ISO 5057/26 8945 Motorové vozíky – Kontrola a oprava ramen vidlic použitých na vidlicových zdvižných vozících
ČSN ISO 2328/26 8940 Zdvižné vidlicové vozíky – Ramena vidlice závěsného typu a zdvihací desky – Připojovací rozměry
ČSN ISO 6292/26 8817 Motorové vozíky a tahače – Provedení brzd a pevnost komponent
ČSN ISO 5053/26 8801 Motorové manipulační vozíky – terminologie
MPA 60-01-04 Metodický pokyn k akreditaci pro aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2003
TPG 403 01 Technická pravidla. Použití propan-butanu (LPG) k pohonu motorových vozidel
NAŘÍZENÍ VLÁDY
 495/2001 Sb. Stanovující rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
378/2001 Sb. Stanovující bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení
24/2003 (378/2001) Stanovující povinnost používat zádržné systémy

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.