Řízení toku materiálu

Softwarové moduly pro intralogistiku

Softwarové systémy jsou v intralogistice nepostradatelné pro zajištění efektivních procesů od příjmu po výdej zboží a v oblastech vychystávání.

Výsledkem interakce skladu, materiálů, vozidel a lidí jsou procesní struktury, které lze sledovat, analyzovat, optimalizovat a řídit pomocí softwaru. Nejen ve skladech s velkým počtem položek a rychlými přístupovými časy integrace dopravních prostředků do softwaru pro řízení skladu výrazně zvyšuje efektivitu. Inteligentní kombinace různých softwarových modulů je výhodná i pro malé a středně velké sklady.

Softwarové moduly STILL pro řízení toku materiálu řídí všechny toky zboží a informací v intralogistickém řetězci. Flexibilní rozhraní a navigační rozhraní iGo pilot umožňují jednoduchou integraci asistenčních systémů, jako je navigační systém iGo pilotní sklad, snadnou komunikaci mezi různými součástmi systému a softwarem a spojení všech procesů do inteligentního celku.


 
 • Optimální mapování a efektivní řízení toku materiálu
 • Optimální využití dopravních prostředků
 • Rozsáhlé možnosti analýzy
 • Ucelený systém s hardwarem a softwarem
 • Jednoduchá komunikace součástí systému
 • Vysoká flexibilita díky modulární konstrukci
 • Rychlá implementace díky jednoduchému připojení
 • Odolnost vůči budoucnosti díky škálovatelnosti
MMS Tablet

Poradenství pro softwarová řešení v intralogistice

Pro další informace a dotazy k naší nabídce jsou vám k dispozici naši odborní poradci.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Systém řízení toku materiálu od společnosti STILL

Moduly systému STILL Material Flow Management System tvoří kompletní systém řízení skladu (WMS), který lze použít k řízení, mapování a analýze všech toků zboží a informací v celém intralogistickém řetězci. Systém lze použít na několika místech a v širokém spektru odvětví od výroby, obchodu a služeb. V systémovém řešení STILL jsou všechny hardwarové a softwarové komponenty, od terminálu STILL až po řízení skladu a systém vychystávání objednávek, modulární a vzájemně koordinované.

Výhody systému řízení toku materiálu od společnosti STILL

 • Aktuální řízení zásob a skladových míst prostřednictvím bezproblémové dokumentace všech pohybů zboží včetně podpory stálé inventury.
 • Efektivní řízení všech pohybů zboží pro optimální využití skladovacích prostor a dopravy.
 • Přidělení vozidel, zaměstnanců a dopravních prostředků pro činnosti v materiálovém toku odpovídající zamýšlenému použití.
 • Řízení a přehled všech skladových pohybů (příjem zboží, vychystávání, prohlídky, nakládka atd.) prostřednictvím řídicího centra.
 • Rozsáhlé možnosti analýzy a vyhodnocení všech zásob a pohybů zboží ve skladu.
 • Moderní systémová architektura s možností aktualizace a uvolnění hardwaru, softwaru a integrace do stávajících zákaznických systémů.
 • Flexibilní využití systému řízení skladu, dopravy a/nebo vychystávání objednávek jako samostatného řešení nebo modulů systému STILL MMS.
 • Propojení asistenčních systémů řidiče STILL a automatizačních řešení STILL pro optimální využití nákladních vozidel ve skladu
 • Hardware přizpůsobený aplikaci a vozidlu (např. elektrická a mechanická příprava pro terminály STILL a tiskárny a skenery).

Struktura softwaru v intralogistice

Cílem softwarových řešení společnosti STILL je zajistit efektivní interakci na všech úrovních skladové logistiky, od úrovně provozních vozíků až po řízení dopravy a zásob.

 • Úroveň: ERP systém pro správu zboží (např. SAP)
 • Úroveň: Systém řízení skladu - Řešení "STILL Warehouse Management System" (dokovací iGo insights)
 • Úroveň: Řešení systému řízení dopravy "STILL vehicle control system" (docked iGo insights)
 • Úroveň: Asistenční moduly pro vozidla - Solutions Terminal, iGo pilotní navigace, AGV software
 • Úroveň: Vozidlo - Řešení "Manuální vozidla, poloautomatizovaná vozidla, automaticky řízená vozidla" (AGV)

Systém řízení skladu

Systém řízení skladu organizuje správu zásob a umístění. Zde je zodpovězena otázka "kde je kolik článků?" a přenesena do systému plánování podnikových zdrojů (ERP). Pomocí systému řízení skladu lze individuálně řídit všechny pohyby zboží: od příjmu zboží přes kontrolu skladu a vychystávání objednávek až po zajištění prohlídky a nakládku při výdeji zboží. Existují různá systémová řešení pro systémy řízení skladu. Samozřejmě lze použít i stávající proprietární řešení. Datová komunikace probíhá prostřednictvím terminálů, standardizovaných rozhraní nebo odpovídajícího middlewaru.

Systém navádění vozidla

Přepravní systém nebo systém navádění vozidel určuje, "který kamion má kam jet, aby něco přepravil". Rozděluje a optimalizuje přepravní úkoly s ohledem na různá kritéria, jako jsou navazující cesty, priority zakázek a typy přepravních zakázek, a to buď ručně, nebo poloautomatizovaně či plně automatizovaně. U automatizovaných systémů je možné jej doplnit softwarem iGo insights pro sledování a analýzu přepravních pohybů.

Informační systém

Zachycuje všechny údaje o objednávkách v reálném čase a přehledně poskytuje příslušné klíčové údaje o logistice pro rozsáhlé možnosti analýzy.

Poznatky iGo

iGo insights využívá princip strojového učení ke zlepšení výkonu vašeho automatizovaného systému. Veškerá data shromážděná řídicím systémem AGV za dlouhé časové období se nahrávají do cloudu k vyhodnocení a jsou přístupná online prostřednictvím šifrovaného webového portálu.
Z množství shromážděných informací o procesech lze filtrovat korelace a odvozovat konkrétní doporučení k opatřením, čímž se optimalizuje dostupnost a výkonnost systému.

Rozhraní navigace iGo pilot

Při ukládání a vyzvedávání má vozidlo přístup k přesným souřadnicím míst uložení. V závislosti na technickém stavu systému EDP (alternativně: systému ERP) a požadované úrovni komfortu lze pro připojení navigace iGo pilot zvolit ruční zadávání cílových souřadnic, skenování pomocí snímače čárových kódů nebo přenos cílových dat ze systému řízení skladu.Ke stažení na