Kontroly regálů STILL

jistota je jistota

Podle předpisů jsou skladová zařízení/regály pracovními prostředky a podléhají nařízení o bezpečnosti provozu, za kterou ručí provozovatel.

Ručíte za bezpečnost

ČSN EN 15635 rozlišuje mezi kontrolou, kterou je třeba provádět každý týden a odbornou kontrolou, kterou musí provádět v intervalech max. 12 měsíců odborník.

Zatímco týdenní kontrolu může provádět i společnost sama, jsou pro odbornou kontrolu potřeba odborné znalosti. Pro tuto legislativou předepsanou kontrolu vám budou rádi k dispozici naši školení kontroloři regálů.

Kontrola probíhá systematicky podle podrobného zkušebního protokolu a na závěr je osvědčena zkušební plaketou. Na přání převezmeme i sledování termínů budoucích kontrol vašich regálů.

Průběh kontroly

Kontrola regálového systému se provádí během provozu. Předmětem kontroly jsou následující činnosti:

 • Vizuální kontrola konstrukce regálu dle specifikace. Namátkově se kontroluje, zda nebyla překročena mez zatížení.
 • Kontroluje se, zda jsou na svých místech a funkční všechna potřebná bezpečnostní zařízení.
 • Důkladná vizuální kontrola. Kontroluje se (i nahoře) zda stojiny, podpěry a traverzy nevykazují poškození.
 • Vizuální kontrola konstrukčních prvků regálů dle ČSN EN 15635, zda nejsou zdeformované a poškozené. Bodové proměření regálu ve svislé a vodorovné rovině.

   

   

  Cookie Panel

  Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.