Automatizace STILL

dokonalá automatizace každé zakázky přepravy.

Díky široké paletě produktů STILL je možné automatizovat téměř kompletní materiálový tok ve skladu, a to nezávisle na tom, zda se jedná o nově koncipovaný nebo již existující sklad. Šířka řešení umožňuje nejen individuální přizpůsobení existujícím podmínkám, např. úzkým nebo širokým uličkám, ale kompletní automatizaci vertikální a horizontální přepravy. Vnitropodnikové materiálové toky – od příjmu zboží po jeho expedici – jsou tak plně pokryty automatizovanými vozíky STILL.

Technologie

Všechny automatizované vozíky se pohybují na stanovených trasách. Navigace probíhá prostřednictvím různých technologií, například pomocí laserů nebo magnetů. Navíc systém Pallet Finder umožňuje rozpoznáním zatížení naložení různých palet, popř. dodatečnou korekci při nepřesném odložení. Výběrem technologií podle konkrétních potřeb vám nabízíme maximální efektivitu při automatizaci vašeho skladu.

Automatizované sériově vyráběné stroje STILL

Automatizované sériově vyráběné stroje STILL

Automatizace na nejvyšší úrovni – vertikální i horizontální.

Automatizované sériově vyráběné stroje STILL

STILLPalletShuttle

STILLPalletShuttle

Rádiově řízený satelitní vozík (Shuttle) pro automatizovaný pohyb palet.

STILLPalletShuttle

Use case

Use case

Here you will find a video about the STILL automation systems.

Use case

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.